کاربرگرامی در صورتی که این مطلب برای شما مفید بوده است و مشکل شما را رفع نموده است می توانید برای حمایت در راستای تولید محتوای بیشتر مبلغی را به اختیار از درگاه زیر واریز کنید

جزئیات خبر:

مجوز امتیاز بازآموزی جهت همایش صادر و امتیاز بازآموزی جهت همایش تخصیص یافت. همکاران علاقه مند می توانند با مراجعه به سامانه آموزش مداوم به آدرس ircme.ir و با انتخاب شناسه 130577 نسبت به ثبت نام و کسب امتیاز بازآموزی اقدام نمایند.