جزئیات خبر:

نمایندگی خدمات کانن به عنوان اولين خدمات پس از فروش کانن در ايران با اتکاء به تجارب فراوان و اشراف همه جانبه اي که در حوزه خدمات پس از قروش محصولات کانن را دارد، اقدام به تدارک مرکز خدمات حرفه ای با توجه به نياز جامعه نموده است. هدف ما مطالعه، برنامه ريزي، اجرا و هدايت  و خدمات کانن در کشور است. نمایندگی رسمی کانن در هر سال طيف وسيعي از خدمات پس از فروش را جهت ماشینهای اداری کانن تدارک مي بيند. نمایندگی رسمی کانن در ایران رضايتمندي مشتري و توجه به استانداردهاي بالاي حرفه اي را از اصول اوليه فعاليتهاي خود می داند