جزئیات خبر:

تعمیر اسکنر کانن 

تعمیرات اسکنر کانن باید در محیطی بسیار تمیز و عاری از گرد و غبار صورت بپذیرد.با توجه به این مسیله نمایندگی تعمیرات اسکنرهای کانن در محیطی با استانداردهای بین المللی اقدام به تعمیر اسکنر canon می نماید