جزئیات خبر:

بخش تحقیقات سیستم های تصویربرداری کانن واقع در سن خوزه آمریکا، یک مرکز تحقیقاتی است که در آن یک گروه تحقیقاتی ماموریت ایجاد ارزش افزوده در محصولات کانن، گسترش کسب و کار و برنامه های جدید را با تحقیق و توسعه سیستم ها و الگوریتم های تصویربرداری محاسباتی و تجزیه و تحلیل ابر داده‌ها، بر عهده دارند. شرکت کانن در سیلیکون ولی آمریکا، منابع این منطقه‌ی با تکنولوژی بالا را به عنوان فناوری های در حال ظهور بررسی می کند. کار ارزشمند انجام شده در اینجا به پرونده های حقوقی قوی کانن کمک می کند. این گروه همچنین با دانشگاه های مشهور جهان روابط همکاری خوبی دارد.

چشم انداز کامپیوتری جهان ترکیبی از الگوریتم های پیشرفته هوش مصنوعی با اطلاعات است که از پایگاه داده استفاده می شود. این موضوع می تواند عملکرد شناسایی و طبقه بندی را بهبود بخشد، که می تواند به عنوان مثال برای راه حل های دوربین‌های شبکه استفاده شود.

هدف از تحقیقات تصویربرداری محاسباتی، دستیابی به روش های نظری و تجربی برای کشف روش های غیر متعارف ترکیب تصویر دیجیتالی و تکنیک های پردازش تصویر جدید است تا بتواند طبیعت صحنه های ضبط شده ما را بهتر درک کند و اثبات مفهوم و نمونه سازی را برای فناوری های اصلی (که قادر به بهبود قابلیت های تصویربرداری و عملکردی هستند) فراهم آورد. این کار بر روی حسگر فیزیکی مبتنی بر روشنایی تمرکز می کند که در آن تحقیقات بر روی فن آوری هایی انجام می شود که می تواند برای اندازه گیری اشکال و مواد دلخواه در سه بعد استفاده شود.