جزئیات خبر:

در سال 1940 که زمان زیادی از تاسیس شرکت کانن نگذشته بود، این شرکت با استفاده از گسترش اولین دوربین X-ray غیرمستقیم در ژاپن، وارد تجارت درمانی و بهداشتی شد. این تکنولوژی اولین بار برای تشخیص بیماری‌های سل و ریه استفاده شد که در آن زمان بیماری سختی به شمار می‌رفت. در سالهای پس از آن، شرکت کانن به حمایت از حرفه پزشکی (تجهیزات رادیولوژی، تجهیزات اپتومتری با تکنولوژی تصویربرداری) ادامه داد.

 

اخیرا تجارت درمانی شرکت کانن با همکاری سیستم‌های پزشکی توشیبا جهش بزرگی کرده است. به منظور دستیابی به آینده هوشمندتر و بیمار پسندانه‌ تر دستگاه‌های درمانی و پزشکی (با هدف کاهش نگرانی بیماران از آزمایشات و همچنین بهبودی جسمانی تمام مردمان جهان)، شرکت کانن در حال گسترش تجارت خود در زمینه بیوپزشکی، IT پزشکی و همچنین تصویربرداری و تشخیص بیماری می‌باشد.