جزئیات خبر:

 

فاز 5 کمپانی کانن (2016-2020)

1) پایه گذاری یک سیستم تولید جدید برای دستیابی به درصد فروش 45%

2) تقویت و گسترش تجارت جدید همگام با ایجاد تجارت‌های آینده

3) بازسازی ساختار شبکه فروش جهانی مطابق با تغییرات بازار

4) افزایش ظرفیت تحقیق و توسعه در میان نوآوری‌های جدید

5) تکمیل سیستم مدیریتی سه منطقه (ژاپن، آمریکا و اروپا)

6) جذب و پرورش جهانی منابع انسانی شایسته برای وظایف عملی

7) احیای روح کانن به عنوان پایه گذاری برای رشد و شکوفایی جدید

فازهای گذشته شرکت کانن

فاز 1 (1996-2000) :

به منظور تقویت ساختار مالی، شرکت کانن ذهنیت خود را بر روی تمرکز بر بهینه سازی و سودآوری تغییر داده است. شرکت کانن ابداعات تجاری متنوعی شامل انتخاب و تثبیت زمینه‌های تجاری و فعالیتهای اصلاحی از قبیل : تولید و توسعه.

فاز 2 (2001-2005) :

شرکت کانن با هدف اول شدن در حوزه‌های اصلی تجارتی، تلاش خود را برای دیجیتال کردن محصولات انجام داده است. شرکت کانن، اصلاحات ساختاری در گروه کمپانی‌های جهانی کانن در سراسر دنیا اجرا می‌کند.

فاز 3 (2006-2010) :

شرکت کانن به سمت استراتژی‌های رشد خود به عنوان استراتژی بهبود تجارت و گسترش حوزه‌‌های جدید با استفاده از اصلاحات مدیریت زنجیره تامین و IT حرکت می‌کند.

فاز 4 (2011-2015) :

 

در پاسخ به ضعف اقتصاد جهانی، شرکت کانن سیاستهای مدیریتی خود را از گسترش اهداف سیاستی به استراتژی‌های با هداف تقویت ساختار مالی بازبینی کرده است.