جزئیات خبر:

 

فلسفه اساسی و بنیادی کمپانی کانن در کلمه ای به اسم Kyosei محصور شده است. این کلمه این مفهوم را به کاربران القا میکند که شرکت کانن تمام وقت، هزینه و انرژی خود را به منظور زندگی و همکاری تمامی مردم جهان (صرف نظر از هر گونه فرهنگ، آداب و رسوم، زبان و نژاد) در کنار یکدیگر در آینده ای شاد و زیبا اختصاص می‌دهد. متاسفانه فاکتورهای مهم مرتبط با اقتصاد، منابع و محیط زیست تحقق به اهداف بنیادی این کلمه را مشکل مواجه می‌کند. شرکت کانن تمام تلاش خود را برای حذف این عوامل در میان فعالیتهای روزانه خود به کار می‌بندد.

 

کمپانی‌های موفق جهانی بایستی روابط خود با مشتریان و جوامع دنیا (به همان خوبی با دولت‌ها، مناطق و سازگار با محیط زیست) را به عنوان بخشی از تحقق مسئولیتهای اجتماعی خود تقویت کنند. هدف اصلی شرکت کانن مشارکت در رفاه جهانی و احقاق حقوق بشر است که با تمام تلاش برای سوق دادن جهان به سمت Kyosei می‌کوشد. نمایندگی کانن نیز خود را به عنوان بخشی از شرکت کانن موظف می‌داند تا برای این مهم از هیچ تلاشی دریغ نکند. اگر بخواهیم ساختار شرکت بزرگ کانن را به صورت مختصر نشان دهیم ....