جزئیات خبر:

نمایندگی تعمیرات پرینترهای کانن در تهران جزو شرکتهای دارای مجوز از اتحادیه مربوطه بوده و بر طبق قوانین صنفی عمل می کند.

 

خدمات انجام شده توسط نمایندگی کانن بر طبق اصول فنی شرکت کانن انجام می پذیرد و بعد از تستهای نهایی تحویل مشتری می گردد.