جزئیات خبر:

 

تعمیرات محصولات کانن جز جدایی ناپذیر از این شرکت ژاپنی محسوب می شود.

اصل و بنای خدمات پس از فروش محصولات کانن رضایت مشتری بعد از تعمیرات انجام گرفته توسط نمایندگان کانن می باشد.

نمایندگان کانن در سراسر جهان همیشه به انسانیت و رضایت مشتری ارج نهاده و خود را مدیون رضایت همیشگی مشتریان می دانند و این بر گرفته از احترام و شرف در فرهنگ غنی کشور ژاپن می باشد.