جزئیات خبر:

نمایندگی کانن در این مرکز در ابتدا با نام ماشین‌های اداری تهران کار خود را آغاز کرد. فعالیت اولیه این مرکز در سال 1374 بود. این خود گواهی آن است که تیم نمایندگی کانن متشکل از کارشناسان مجرب با تجربیات چند ساله حرف زیادی برای گفتن در عرصه ماشین‌های اداری کانن دارد. مشاوره و خدمات انواع ماشین‌های اداری کانن اعم از نصب راه اندازی و فروش یکی از چندین حوزه کاری این مرکز به عنوان نمایندگی کانن می‌باشد.