جزئیات خبر:

 دریافت فاکس ها

 

این بخش روش های دریافت فاکس ها و نحوه تنظیم دستگاه برای دریافت فاکس ها را توضیح می دهد. لازم است برخی از روش ها را برای استفاده از عملکردهای فاکس قبل تعیین تنظیمات دریافت کامل کنیدپیکربندی تنظیمات اولیه برای عملکردهای فاکس

دستگاه می تواند اسناد فاکس دریافتی را روی کاغذ اندازه Letter یا A4 چاپ کند. اگر اسناد فاکس دریافتی روی اندازه های کاغذ دیگری چاپ شوند، ممکن است بخشی از صفحه چاپ نشود یا کاغذ بر روی دو برگ جداگانه چاپ شود.

روش های دریافت فاکس

دستگاه روش های دریافت زیر را ارائه می دهد. روشی که مناسب با نیاز شماست انتخاب کرده و سپس با دنبال کردن روش ها در تنظیم دستگاه برای دریافت فاکس آن را تنظیم کنید.

اختصاص یافته برای دریافت فاکس ها

دستگاه فاکس ها را به طور خودکار دریافت می کند. حتی اگر فردی با شما تماس گرفت، نمی توانید با تماس گیرنده صحبت کنید.

 

زمانی که تماس یک فاکس است

دستگاه فاکس را به طور خودکار دریافت می کند.

زمانی که تماس یک تماس تلفنی است

تماس ورودی زنگ می خورد. گوشی را برداشته و به تماس پاسخ دهید.

لازم است از قبل تلفن یا گوشی اختیاری را به دستگاه وصل کنید.

 

زمانی که تماس یک فاکس است

تماس ورودی زنگ می خورد. گوشی را بردارید. اگر صدای بیپی را می شنوید،     را برای دریافت فاکس ها انتخاب کنید.

زمانی که تماس یک تماس تلفنی است

تماس ورودی زنگ می خورد. گوشی را بردارید. اگر صدای بیپی را نمی شنوید، مکالمه خود را شروع کنید.

لازم است از قبل تلفن یا گوشی اختیاری را به دستگاه وصل کنید.

می توانید دستگاه را تنظیم کنید تا زمانی که تماس ورودی در مدت زمان تعیین شده زنگ می خورد به طور خودکار فاکس ها را دریافت کند

 

زمانی که تماس یک فاکس است

بعد از زنگ خوردن تماس ورودی، دستگاه به طور خودکار فاکس را دریافت می کند.

زمانی که تماس یک تماس تلفنی است

پیام گیر فعال می شود تا تماس گیرنده بتواند پیام بگذارد. اگر قبل از اینکه پیام گیر شروع به ضبط پیام کند گوشی را بردارید می توانید با تماس گیرنده صحبت کنید.

لازم است از قبل پیام گیر را به دستگاه وصل کنید.

پیام گیر را تنظیم کنید تا بعد از چند بار زنگ خوردن پاسخ دهد.

توصیه می کنیم تقریباً 4 ثانیه سکوت در ابتدای پیام اضافه کنید یا حداکثر زمان ضبط را روی 20 ثانیه تنظیم نمایید.

 

دستگاه بین فاکس و تماس های تلفنی تفاوت ایجاد می کند. این حالت تنها برای کشورهای خاصی موجود است و نیاز به اشتراک در یک سرویس سوییچ شبکه دارد.

لازم است از قبل تلفن یا گوشی اختیاری را به دستگاه وصل کنید.

 

 

 

بسته به نوع تلفن متصل به آن، ممکن است دستگاه نتواند فاکس ها را به درستی ارسال یا دریافت کند.

اگر یک تلفن خارجی با عملکردهای فاکس را وصل می کنید، تلفن را تنظیم کنید تا به طور خودکار فاکس ها را دریافت نکند.

اگر گوشی تلفن را بر می دارید و صدای بیپی را می شنوید، تماس یک فاکس است. تنها با استفاده از تلفن برای وارد کردن یک شماره شناسه خاص می توانید فاکس را دریافت کنید. استفاده از تلفن برای دریافت فاکس (دریافت از راه دور)

تنظیم دستگاه برای دریافت فاکس

1

در صفحه Home را انتخاب کنیدصفحه Home

اگر صفحه ورود به سیستم ظاهر می شود، نام کاربر، کلمه عبور و سرور تأیید اعتبار را مشخص کنیدورود به ارسال مجاز

2

در زبانه از Basic Features screen فاکس را انتخاب کنیدصفحه ویژگی های اصلی فاکس

3

روش دریافت را انتخاب کنید.

زمان انتخاب ‎‎>‎‎

 

اگر می خواهید اسناد دریافتی را بر روی دو طرف کاغذ چاپ کنید: <Print on Both Sides>

اگر می خواهید اطلاعات، مثلاً تاریخ و زمان دریافت، را در پایین اسناد دریافتی چاپ کنید: <Print RX Page Footer>

اگر می خواهید حتی زمانی که مقدار باقیمانده کارتریج تونر کم است به چاپ ادامه دهید: <Continue Print. When Cart. Low>

 استفاده از تلفن برای دریافت فاکس (دریافت از راه دور)

زمانی که تلفن را برمی دارید و سیگنال فاکس را دریافت می کنید، لازم نیست برای دریافت فاکس به سراغ دستگاه بروید. کافی است شماره شناسه خاص را از طریق تلفن وارد و شروع به دریافت فاکس کنید.

زمانی که تلفن مستقیم به دستگاه وصل نباشد، عملکرد دریافت از راه دور موجود نیست.

1

زمانی که تماس ورودی زنگ می خورد، گوشی تلفن را بردارید.

2

اگر صدای بیپی را می شنوید، شماره شناسه را از طریق تلفن برای دریافت از راه دور وارد کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره تنظیم شماره شناسه، به  مراجعه کنید.

3

گوشی را در جای خود بگذارید.