نحوه خاموش و روشن کردن USB در پرینترهای چندکاره لیزری کانن

نحوه خاموش و روشن کردن USB در پرینترهای چندکره لیزری کانن

نحوه خاموش و روشن کردن USB در پرینترهای چندکاره لیزری کانن

در صورت تمایل به اشتراک بگذارید

خاموش و روشن کردن USB

در برخی موارد و به منظور رعایت موارد امنیتی لازم است حتما گزینه USB را خاموش کنید مخصوصا در زمانی که شما از سیستم شبکه به منظور اتصال همه افراد به پرینتر استفاده می کنید و یا در زمانی که فقط بخواهید از کپی دستگاه پرینتر لیزری خود استفاده کنید.

شما میتوانید به منظور خاموش کردن USB  دستگاه پرینتر لیزری خود مراحل زیر را گام به گام انجام دهید.

نحوه خاموش و روشن کردن USB در پرینترهای چندکاره لیزری کانن

برای خاموش کردن USB  در پرینترهای چندکاره لیزری کانن ابتدا باید در صفحه لمسی پرینتر مطابق تصویر منو را انتخاب کنید.

نحوه خاموش و روشن کردن USB در پرینترهای چندکاره لیزری کانن

پس از انتخاب گزینه منو در صفحه که مشاهده میکنید شما باید به صفحه 3 بروید به منظور رفتن به صفحه مربوطه شما میتوانید از فلش های بالا و پایین استفاده کنید. سپس طبق تصویر گزینه مشخص شده را انتخاب کنید.

نحوه خاموش و روشن کردن USB در پرینترهای چندکاره لیزری کانن

.پس از انتخاب گزینه مشخص شده در تصویر شما باید در منوی جدید به صفحه دوم بروید

نحوه خاموش و روشن کردن USB در پرینترهای چندکاره لیزری کانن

سپس گزینه مشخص شده در تصویر را انتخاب کنید.

نحوه خاموش و روشن کردن USB در پرینترهای چندکاره لیزری کانن

خاموش و روشن کردن USB در این حالت به راحتی انجام می شود.

در صورت تمایل به اشتراک بگذاریدshares