تغییر سایز کاغذ در پرینترهای لیزری چند کاره کانن

تغییر سایز کاغذ در پرینترهای لیزری چند کاره کانن

تغییر سایز کاغذ در پرینترهای لیزری چند کاره کانن

در صورت تمایل به اشتراک بگذارید

تغییر سایز کاغذ در پرینترها همیشه جزو یکی از دغدغه های کاربران پرینترهای کانن بوده و هست به همین منظور نمایندگی کانن سعی کرده در این مقاله به صورت تصویری و متنی گام به گام تمامی مراحل تنظیم سایز کاغذ از روی دستگاه را به شما آموزش دهد.

تغییر سایز کاغذ در پرینترهای لیزری چند کاره کانن

 در این مقاله به تنظیم سایز کاغذ دستگاه پرینتر چهار کاره لیزری کانن خواهیم پرداخت در ابتدا شما باید دکمه مربوط به تنظیمات سایز کاغذ را طبق تصویر بالا بزنید تا گزینه های تنظیمات بر روی صفحه نمایش پرینتر ظاهر شود.

تغییر سایز کاغذ در پرینترهای لیزری چند کاره کانن

.در صفحه ای که نمایان شد

  .را انتخاب کنید Drawer 1 گزینه دوم یعنی

:دو گزینه بر روی صفحه مشخص است

MP Tray = برای ورودی کاغذ از بالا و تک برگ است

Drawer 1 = تغذیه کاغذ از پایین است

تغییر سایز کاغذ در پرینترهای لیزری چند کاره کانن

در نهایت شما گزینه تغییر سایز را خواهید دید و به راحتی میتوانید سایز کاغذ را پرینترهای کانن چهار کاره از روی دستگاه تغییر دهید.

در صورت تمایل به اشتراک بگذاریدshares