اسکنر کانن DR-C225

جزئیات محصول:

 درباره اسکنر canon DR-C225

اسکنرهای بایگانی کانن را میتوان  جزو بهترین اسکنرهای بایگانی در جهان دانست.مدل canon dr-c225 نیز از این امر مستثنا نیست و در کنار سرعت اسکن25 برگ در دقیقه و اسکنر دورو اتوماتیک با ظرفیت 30 برگ از عمق اسکن 24 بیت بهره می برد.

امور مشتریان نمایندگی انحصاری کانن:

66954128-66954129 

کلمات کلیدی:

نمایندگی انحصاری کانن/نمایندگی انحصاری کنن/نمایندگی انحصاری کانون/نمایندگی انحصاری canon/نمایندگی کانن/نمایندگی کنون/نمایندگی canon/نمایندگی رسمی کانن در ایران/نمایندگی رسمی کنون در ایران/نمایندگی رسمی canon در ایران/نمایندگی کانن در تهران/نمایندگی کنون در تهران/نمایندگی canon در تهران/نمایندگی تعمیرات پرینتر کانن/نمایندگی تعمیرات پرینتر کنون/نمایندگی تعمیرات پرینترcanon/نمایندگی تعمیرات اسکنر کانن/نمایندگی تعمیرات اسکنر کنون/نمایندگی تعمیرات اسکنر canon/نمایندگی مرکز پخش محصولات کانن/نمایندگی مرکز پخش محصولات کنون/نمایندگی مرکز پخش محصولاتcanon/نمایندگی کاتریج لیزری کانن/نمایندگی کاتریج لیزری کنون/نمایندگی کاتریج لیزری canon/نمایندگی کاتریج جوهر افشان کانن/نمایندگی کاتریج جوهر افشان کنون/نمایندگی کاتریج جوهر افشان canon/نمایندگی چاپگر کانن/نمایندگی چاپگر کنون/نمایندگی چاپگرcanon


جزئیات محصول :

نام محصول : اسکنر کانن DR-C225

تاریخ: 8/3/2017 9:25:25 AM

نام شرکت : canon