نمایندگی چاپگر کانن

مبانی چاپگرهای جوهر افشان کانن

بخش های تشکیل شده یک چاپگر جوهر افشان
تعمیر چاپگر ۲ کارتریج ۳ موتور استیپر ۴ تسمه ۵ میلی تثبیت کننده ۶ دستگاه تغذیه کاغذ و پورتهای اینترفیس ۸ حرارت در مقابل لرزش وعملیات چاپ
مهمترین المان در یک چاپگر جوهر افشان آن است که دارای مجموعه ای از افشانک ها بوده که قطرات بسیار ریز جوهر را در بردهای کاغذ پخش می‌کند
کارتریج های چاپگر جوهر افشان از نظر رنگ و یا شرکت سازنده چاپگر دارای رنگ‌های مختلفی می باشد مثلاً برای رنگ مشکی از یک کارتریج و یا رنگ مشکی با سایز ها و سایر رنگها از یک کارتریج واحد استفاده میشود
موتور استیکر یک موتور چاپگر می‌باشد که باعث حرکت حفظ چاپگر کارت های مربوطه در طول کاغذ می‌گردد برخی از چاپگرهای جوهر افشان در زمان عدم استفاده از چاپگر دارای یک نوع خالص موتور برای
پاک نمودن سیستم هد می باشند بدین ترتیب سیستم هد چاپگر پس از پاک شده از پاک شدن به صورت تصادفی حرکت نخواهد کرد
اتصال دستگاه به موتور استیپر از طریق یک تسمه می‌باشد سیستم حجم چاپگر جوهر افشان به منظور اطمینان از ثبات و استحکام هد در زمان حرکت از یک میله تثبیت کننده استفاده می کند

مکانیزم کارتریج های لیزری کانن

You, [19.05.18 11:29] [Forwarded from Voicy] مکانیزم چاپگر لیزری یک مدار کنترلر دو استوانه در سه سیستم عامل جریان الکتریکی پرتو لیزر آی ۹۶ لاهه کننده ۷ مخزن تونل خط کشیدن کاغذ کاغذ در غلطک با جریان الکتریکی مخالف ۱۱ تغذیه تمیزکننده دراو ۱۲ ولت گرمایی

Product Added to Cart